Monthly Archives: October 2010

Blogger dỏm Lý Toét: dốt, côn đồ, xúc phạm dân tộc Việt Nam

Blogger dỏm Lý Toét: dốt, côn đồ, xúc phạm dân tộc Việt Nam

Blogger dỏm Lý Toét: dốt, côn đồ, xúc phạm dân tộc Việt Nam

Chứng cứ: dốt, côn đồ, xúc phạm dân tộc Việt Nam

Continue reading