Blogger dỏm Lý Toét: dốt, côn đồ, xúc phạm dân tộc Việt Nam

Blogger dỏm Lý Toét: dốt, côn đồ, xúc phạm dân tộc Việt Nam

Blogger dỏm Lý Toét: dốt, côn đồ, xúc phạm dân tộc Việt Nam

Chứng cứ: dốt, côn đồ, xúc phạm dân tộc Việt Nam

Continue reading

Advertisements

Blogger dỏm: BS côn đồ và dâm đãng Nguyễn Văn Trèo – Nick dỏm: DrTreo

Continue reading

Blogger dỏm: BS giang hồ Hồ Văn Hải – Nick dỏm: BS Hồ Hải

 

Continue reading